Streck i debatten

Streck i debatten

Jag är på Feministiskt Initiativs kongress och tankat på feministisk kraft och energi. Jag är inte förberedd på sakfrågorna så jag sitter med och lyssnar och hjälper till lite med Twittra. Dock har jag valt göra ett inlägg i ordningsfrågan ”streck i debatten”. Jag är i princip mot streck i debatten. Jag tror att ett formellt sammanhang som en kongress är ska ta ett gemensamt ansvar för mötestiden. Och att diskussion och debatt ska få ta fart där kongressen väljer det. Att yrka streck i debatten kväver ofta en bra diskussion och gör dessutom att många sätter upp sig på talarlistan för säkerhetsskull. Det vill säga ofta blir resultatet av beslut om streck i debatten att diskussionen tar längre tid än om man inte beslutat om streck i debatten. Låt debatten leva. Jag yrkar avslag på streck i debatter.

Mvh mötesnörd

PS. Ja det finns viktigare frågor. Som tex alla sakfrågor. Men ett nyttjande av streck i debatten riskerar att skapa sämre beslut och ställningstagande i sakfrågan.